Tibetaanse Meditatie muziek

Phil Thornton Tibetaanse meditatie muziek 2003

Advertenties

Scheppen

Elke dag scheppen wij met onze gedachten, wensen en uitgaande energie, de wereld om ons heen. We zijn ons daar vaak maar weinig van bewust, maar het is wel waar. Energy follows thought, en uiteindelijk zul je in de materie het resultaat daarvan kunnen zien.

Het scheppen van de staat van de aarde is een zelfde geval, alles in het universum volgt deze wetmatigheid. Wij kijken bij voortduring in een spiegel naar ons zelf, asw., alsof je bij voortduring kan corrigeren wat je daar zag. Zodat je mogelijk beter leert focussen, en je meer bewust worden kan van de mogelijkheden. Maar ook geeft het beeld je te denken over hoe snel of traag een schepping proces verloopt, en hoe de begrenzing ligt aan wat er mogelijk is.

Theoretisch is de sky de limit. Maar in de praktijk is het een heel ander verhaal. ..Die realisatie stelt ons op de proef. Hoe verhoud je je tot het aspect Tijd- Ruimte? Wat doe je daarmee? In mijn beleving dwingt de beperking je tot het ontwikkelen van meer compassie en een betere verhouding innerlijk, met je Zelf in je Zelf, tot jeZelf..Het levert een groei die je misschien eerst niet had gezocht, maar na verloop van tijd blijkt je grootste geluk te zijn.

De wijze waarop het proces werkt is in alles en ons gelijk en dat te beseffen geeft je in ieder geval een gevoel van rechtvaardigheid. Er is sprake van gelijke kansen in het leven door deze rechtvaardigheid. En dat concept zou van ons een zelfde houding kunnen verwachten.

Helaas zijn velen nog steeds gevangen in het concept wat niet waar is, dat anderen het beter zouden hebben, of dat je een slachtoffer bent van anderen of het weer of een aardbeving of de belastingdienst en ga zo maar door. Dat wordt veroorzaakt door het vergelijken van onze situatie met die van de buren. Wat zinloze gevoelens kan scheppen van jaloezie, verongelijkheid etc. Laat je dat weer los, dan kun je verwachten dat je weer heel gelukkig zult zijn met jezelf in je eigen proces.

Want als je al een slachtoffer zou zijn, ben je het van je eigen illusie.

 

 

Triest productiebos Boschoord

Mijn wandeling deed me dit keer de grote zandweg en het fietspad oversteken en het landgoed Boschoord in trekken. Bezit van de Maatschappij van Weldadigheid, waar ook weleens een blog aan gewijd kan worden, want dat is een boeiende historie die daar aan hangt. Maar dit gaat over het productie bos..

En mij overviel de sfeer van de aangestipte bomen, die als slachtvee staan te wachten op een wisse dood.

Overal waar men druk is geweest met het plegen van een vorm van kaalslag voel ik die sfeer van disaster..Een rampgebied, met vele slachtoffers. Diep leed.

In dit geval is het concept “productiebos” de oorzaak. De bomen zijn net als varkens in de bioindustrie, gekweekt met maar een doel. Als de tijd rijp is komen ze je halen.

En mij bekroop het gevoel dat de meeste bomen dat weten.

Ik werd diep geraakt toen ik zag dat veel omgezaagde sparren, een litteken hadden gemaakt van hun stomp, een teken dat ze nog in leven zijn, en als een soort ledemaat voor een andere boom in hun familie voort leven. Ze konden niet worden gemist.

Alle vormen van industrialisatie-exploitatie  van planetair leven (lees bewustzijn) zijn eigenlijk een vloek.

Geen liefde , afstomping bij de plegers, en een achtergelaten ravage..Ontzieling op een grote schaal.

 

 

Bosmysteriën

Hoe je als je de bossen in trekt, kunt ervaren dat elk gebiedje afzonderlijk een eigen ziel heeft, een karakter, mag ook…het is dan waarneembaar waar het daar in om gaat. Wat momenteel naarvoren mag komen.

Het ene bos is dus het andere niet.. soms is het alsof de natuur alleen maar bezig is iets vreselijks op te ruimen; op andere plaatsen mag ze floreren, schitteren..en is er niets dan stralende harmonie.

Soms is de samenwerking van bodembedekkende vegetatie en bomen echt heel geniaal..een eenheid die een ieder doet uitkomen..

Helaas zie ik ook veel wat ik dan maar noem stukken leedbos, de half dode stammen liggen rottend over elkaar gebogen, donker en stervend. Te snelle groei met te veel bomen op een kluit? of gewoon een verkeerde boomsoorten op een plek?  Ik ben er nog niet uit wat er dan mis is..Het kan ook zure regen zijn.

Verder laat men tegenwoordig alles maar liggen, ook de kapresten, maar het is soms gewoon teveel, en de rest van het bos moet dan (te?) diep zwoegen om daar mee te leven..goedbedoeld misschien..maar geen plek meer voor groei tussen zoveel sterven.

Dobbe

Tussen de buien door en in  stormachtige windvlagen naar buiten, met Odin.

Alsof we er naar toe worden gezogen, moet ik weer naar het veld waar de dobbe ligt als in een magisch landschap, wachtend tot er iemand komt..

We lopen nu via de andere kant van het veld, vanaf het bos. Ik weet haar daar in de verte , de plukjes biezen verraden dat ze daar ligt.

Van af het zuid westen loop ik scheef over het gele veld, vol verwachting ..Mijn ogen speuren of ik een teken zie, maar dat duurt nog even, en dan..ja ..daar zie ik het kleine donkere water. We lopen door het nu heel drassige gebied tot nabij de scheve, door hoefjes in getreden, oever.

Thuis had ik mn gedachten bij herhaling laten gaan over deze bron, en het gebied, na de ervaring van eerder. En ik had waargenomen dat er vanuit het zuidwesten een energie straal  enigszins scheef de sfeer en het water indrong. Het zo voedend met die energie.

En er lag een ik dacht vrouwelijk moederlijk wezen onder te slapen..groot ..

Nu ik op de oever sta in het zuidwesten voel ik dat ik op de goede oever sta, ik ervaar de energie die het water in drong. Wil mn armen uitstrekken en doe dat dus ook maar, en begin te zingen. Awen mantra’s.

Daarop kan ik voelen dat ik toegang krijg tot de wortel van deze plas. Ik ga diep diep diep de aarde in. Ik ervaar groot onzag voor  deze kleine bescheiden plek.

Ze voedt de wijde omgeving…zeker 5 km in de wijde omtrek. Haar koepel is zo groot als de eigenlijke plas. Een soort boven zo beneden gebeuren, met dus die zwaardachtige energiestroom daarin. Een echte pingoruïne. Maar in de aarde voedt ze de wijde omgeving met deze energie.

Zoals ook de wijde omgeving komt drinken van haar water.

 

Geomantie

Geomantie is het inzicht in en de kennis over de verbinding van de mens met de aarde, de omgeving, de kosmos en zichzelf. De leer legt verbinding tussen de fysieke zichtbare werkelijkheid en de subtiele energetische werkelijkheid en gaat over de relatie met alles wat er is.

Belangrijk voor het ervaren van de zichtbare en onzichtbare wereld is dat je er bewust van bent dat alles een Geheel vormt en dat ook jij deel uitmaakt van dat Geheel. Je bent niet afgescheiden van de andere mensen en jouw omgeving, zoals je verstand je laat geloven. Je bent verbonden met Alles.”                                                                                                                     bron: Geomantie.nl

 

Geluk

Het zit in de kleinste dingen..Het wonder van de zon die bij opkomst net door je raam scheen, de kat die je wakker maakt met een nat kusje  omdat ze onder je dekens wilde slapen,  en alle toevalligheden die niet toevallig blijken te zijn..

De wandeling die werd geïnitieerd door dat je een kaart trok die aangaf dat je dat moest gaan doen..en toen je het deed, bleek waarom je die wandeling moest maken..—>

—-> Het wonder wat gebeuren kan als een liefdevol begeleider-leraar-gids afdaalt in je energieveld, en je laat voelen hoe de plek waar je loopt energetisch en geomantisch in elkaar steekt…. (wow)

Een nieuw pad is begonnen…

Vol dankbaarheid aww en blijheid neem je dat aan en in…