Aap

Als je een probleem moet oplossen voor een ander, omdat jij denkt je er toch mee te moeten bemoeien, omdat je nu eenmaal wat een bemoeial bent en daar ook graag voor betaald krijgt en om gewaardeerd wordt, schep je  een zo genoemde aap. Want een probleem oplossen om er mee te scoren, is geen probleem oplossen, het is er een scheppen.

En die aap gaat dan een eigen leven leiden. zeker als je voor de overheid werkt.

Die aap geef je met je verzonnen oplossing door aan een meer uitvoerend orgaan als de gemeenten. En dan zitten die met een aap die niet uit hun koker komt, maar wel verzorging/uitvoering behoeft , nu zn schepper zn handen ervan af trekt.

En omdat je nu eenmaal goed bent in het uitvoeren van regels en wetjes, besluit je je best te doen die aap zn plaats te leren.

Die plaats kan niet bij jou zijn, want als gemeente ben je slechts verantwoordelijk voor dat deel van de uitvoering wat de regels aangaat. De echte aap geef je natuurlijk in handen van…de argeloze  BURGER.

Wat kan die burger doen? Als hij of zij zich van de gunsten van de gemeente afhankelijk  voelt zal de aap mee naar huis gaan..en moeizaam worden gehandeld..of hij verdwijnt in het schuurtje, of hij wordt uit de auto gezet ergens langs de snel weg, bij de andere gedumpte apen.. maar dat is strafbaar, dus de burger riskeert een boete, een onderzoek, en zelfs een straf.

Het beste is daarom leren de aap terug te geven. Duidelijk te maken dat het niet jouw aap is, en dat jij er niet voor kan zorgen en dat ook niet wilt. En dan moet de gemeente de aap wel weer terug nemen, en er een ander onderkomen voor zoeken. En al zal ze protesteren en dreigen dat het tegen de regels is, je kunt sympathie verwachten, want ook de gemeente is deze aap maar aangepraat.

Zij doet er goed aan de aap terug te sturen naar waar hij thuis hoort.. de Regering.

En dat is even lullig, maar ze scheppen er zo weer een en hebben daar dan een heel nest apen. Gezellig voor ze. Goed voor hun ego, ook,  in de zin dat dat wel wat zal slinken als wat je schiep  je meteen  spiegelt .

Het is het enig echt effectieve..je moet nu eenmaal zelf dealen met wat van jou is

 

 

 

 

 

Advertenties